El principal objectiu de la nostra empresa és oferir un servei personalitzat tenint en compte totes les parts de l’procés logístic:

– El compliment dels horaris i termes per a la càrrega en origen i la descàrrega en destí.
– La resposta ràpida i la disponibilitat operativa de la flota.
– La seguretat en el transport, la manipulació i la custòdia de la mercaderia.
– La disponibilitat i utilitat de la informació proporcionada (estat i localització de la càrrega, etc.).
– El processament adequat i la gestió de la documentació relativa a l’transport i a la mercaderia.
– L’adequació de el vehicle a l’tipus de càrrega i l’aprofitament eficaç de la seva capacitat.
– La neteja exterior i interior dels vehicles, el seu aspecte i la seva utilitat.
– El tractament adequat de les incidències.
– El preu de l’servei en relació a les prestacions i als el mercat.
– El tracte personal.

nau

Els 1400m2 de nau ens permet ser el punt de recepció de mercaderies per poder gestionar els diferents grupatges i generar les expedicions. Aquesta tasca compta amb el suport de vehicles propis com els toros, per a la seva màxima efectivitat en el trasllat de mercaderies.

Oficines

Aquestes instal·lacions són el punt neuràlgic de l’empresa, des del qual es gestiona tot la planificació i transport de les mercaderies dels nostres clients. Tot aquest procés es gestiona amb un personal altament qualificat i experimentat en el sector, i també amb l’última tecnologia en equips informàtics i de comunicació, que permeten el control exhaustiu en la gestió diària.

Campa Camions

Transports Grabulosa S.L. disposa d’una campa asfaltada amb unes condicions immillorables per aparcar tota la seva flota, de més de 3.000m2. Situada a Olot (c / GARGANTA, 21; a 500mts de la seu central), aquesta dotada de vigilància per videocàmera i un espai per l’aprovisionament de gasoil i adblue per als seus camions, s’ha convertit en un punt important per a l’empresa, que li ha permès créixer pel que fa a espai d’emmagatzematge i poder tenir tota la seva flota al costat tots els semiremolcs agrupats en un mateix espai vigilat.